Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Viktige telefonnummer

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Alternativ til vold 51 93 43 43

mellom 10:00 og 13:00 kvar vekedag utanom fredag, nettside Alternativ til vold

Barnevernstenesten 51 42 99 50 / 51 42 99 22

Barnevernsvakta (kveld og helg) 905 41 321 / 02800

Brann 110

Jæren Øyeblikkelig hjelp 51 60 77 00

Konsultasjonsteamet for vold, Klepp kommune 474 53 956 / 900 62 792

Krisesenteret i Stavanger 51 53 06 23

Krisesenteret for menn, Stavanger 51 53 22 27

Legevakt 116 117

Medisinsk nødtelefon 113

Politi 112

Psykososialt kriseteam 116 117

SMISO. Senter mot incest og seksuelle overgrep 51 97 19 00 / 924 62 929

Statens barnehus, Stavanger 51 51 03 30

Vakttelefon for tekniske tenester (veg, vatn og avløp) 909 40 216

Valdtekstmottatket for Sør-Rogaland, Stavanger legevakt 902 40 200 / 116 117

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Veterinærvakttelefon 51 42 00 00