Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Viktige telefonnummer

Alarmsentral for barn og unge 116111

Barnevernstenesten (mandag - fredag kl 08-15) 51429800

Barnevernsvakta (kveld og helg) 02800

Brann 110

Jæren Øyeblikkelig hjelp 51429622

Krisesenteret i Stavanger 51530623

Legevakt 116117

Medisinsk nødtelefon 113

Politi 112

Psykososialt kriseteam 116117

Vakttelefon for tekniske tenester (veg, vatn og avløp) 90940216

Veterinærvakttelefon 51420000