Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Månadsrapportar 2016

I menyen til venstre finn du aktuelle økonomirapporter. Dei publiserast kvar månad med unntak av juni og desember. Rapportane er orienteringar til formannskapet/økonomiutvalet. Rapportane for April og August er og tertialrapportar til kommunestyret.

Rapportane er økonomirapportar med rekneskap og budsjettoppfølging som det sentrale.  Oversikta vis kommunens viktigaste inntekter og utgifter, samt status for etater/tjenesteområde.  

Det vert i tillegg laga analyser for skatt og andre forhold av betydning.