Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Månadsrapportar 2019

I menyen til venstre finn du aktuelle økonomirapporter. Dei publiserast kvar månad med unntak av januar, juni og desember. Rapportane er orienteringar til formannskapet/økonomiutvalet. Rapportane for April og August er tertialrapportar til kommunestyret og vert laga som saksframlegg og publiserast ikkje her.

Rapportane er økonomirapportar med rekneskap og budsjettoppfølging som det sentrale. Oversikta vis kommunens viktigaste inntekter og utgifter, samt status for etater/tjenesteområde.

Det vert i tillegg laga analyser for skatt og andre forhold av betydning.