Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomi

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport på web 2020

Årsrapport på web 2019

Årsrapport på web 2018

Årsrapport på web 2017

Årsrapport på web 2016

Årsrapport  på web 2015

Årsrapport på web 2014

Signert dokument 2014

Revisjonsberetning 2014

Tidlegare årsrapportar og rekneskap: 2006 - 2013

Budsjett og økonomiplanar

Budsjett 2021/Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19

Tidlegare budsjett og handlingsplanar: 2008 - 2015 

Månadsrapportar

Månedsrapportar 2021

Månadsrapportar 2020

Månadsrapportar 2019

Månadsrapportar 2018

Månadsrapportar 2017

Månadsrapportar 2016

Månadsrapportar 2015

Statistikk befolkning, folkehelse og styringsdata økonomi 

Statistikk befolkning, folkehelse og styringsdata økonomi

Faktura

Klepp tilbyr ulike muligheter for faktura.  Meir informasjon finn du her

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar - retningslinjer