Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomi

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport på web 2018

Årsrapport på web 2017

Årsrapport på web 2016

Årsrapport  på web 2015

Årsrapport på web 2014

Signert dokument 2014

Revisjonsberetning 2014

Tidlegare årsrapportar og rekneskap: 2006 - 2013

Budsjett og økonomiplanar

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19

Tidlegare budsjett og handlingsplanar: 2008 - 2015 

Månadsrapportar

Månadsrapportar 2019

Månadsrapportar 2018

Månadsrapportar 2017

Månadsrapportar 2016

Månadsrapportar 2015

Statistikk befolkning, folkehelse og styringsdata økonomi 

Statistikk befolkning, folkehelse og styringsdata økonomi

Faktura

Klepp tilbyr ulike muligheter for faktura.  Meir informasjon finn du her

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar - retningslinjer

Jæren kemnerkontor - skatt

Skattemelding / sjølvmelding

4. april får du den foreløpige skattemeldinga frå Skatteetaten med frist til å levera 30. april. 
Kontroller skattemeldinga di ved å logga på her.

Husk å sjekka bankkonto 

Dersom du får til gode skatt, kan du endra kontoen din fram til 15. mai.
Her kan du endra kontonummer for eventuell tilbakebetaling av skatt.

Jæren kemnerkontor er skatteoppkrevjar i kommunane Hå, Klepp, Time og Gjesdal. 
Her er informasjon om kontoret.