Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Økonomi

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport  på web 2015

Årsrapport på web 2014

Signert dokument 2014

Revisjonsberetning 2014

Tidlegare årsrapportar og rekneskap: 2006 - 2013

Budsjett og økonomiplanar

Kommunestyret sitt vedtatte budsjet 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19

Tidlegare budsjett og handlingsplanar: 2008 - 2015 

Månadsrapportar

Månadsrapportar 2016

Månadsrapportar 2015

Statistikk og styringsdata økonomi 

Statistikk og styringsdata økonomi

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar

Kommunal garanti for lån til idrettsformål og garanti for spelemidlar - retningslinjer

Jæren kemnerkontor - skatt

Jæren kemnerkontor er skatteoppkrevjar i kommunane Hå, Klepp, Time og Gjesdal.
Informasjon om kontoret finn du her.