Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Varsel om oppstart på lekeplass på Kleppevarden

GRAVING OG OPPSETTING AV LEKEUTSTYR PÅ LEKEPLASS PÅ KLEPPEVARDEN

Informasjon om graving og oppsetting av lekeplassutstyr

Oppstart i uke 18 2020

Område som er markert med rødt, er område som det vil graves i.

Informasjon om anleggsperioden

Det skal settes opp 1 Huskestativ, 1 Supernova, 1 Rampline, 1 Terrengsklie  1 Sandkasse og etter hvert 1 gapahuk. Utgått utstyr blir fjernet!

Framdrift

Arbeidet vil starta opp i uke 18, 2020 og er bereknet ferdig i mai mnd.

Trafikk og støy i anleggsperioden.

I forbindelse med arbeid, vil det forekomme noe anlegg støy. Det vil også forekomme noe mindre anleggstrafikk, i denne perioden. 

Arbeidstid

Arbeidet vil foregå hoved-saklig i tidsrommet 07.00-15.00, litt lengre arbeidstid kan forekomme noen dager.

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Klepp kommune

Egil Bærheim
Prosjektleiar – Klepp kommune

Mobil: 479 04 230
e-postegil.barheim@klepp.kommune.no

 

Einar Hetland

Oppsynsmann – Klepp Kommune 


Mobil: 454 03 101
e-post: einar.hetland@klepp.kommune.no