Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Omlegging vannledning Kleppe gravplass

Informasjon om prosjektet

Trase for omlegging av vannledning

 

Klepp kommune skal opparbeide ny gravplass. Det ligger i dag en vannledning i området hvor gravplassen skal etableres. For å beskytte drikkevannet samt ha mulighet til å grave oss ned på vannledningen i fremtiden må vi dermed legge om vannledningen.

Vannledningen skal legges i gang og sykkelsti langs Orrevegen. Denne plasseringen vil berøre grunneiere i minst mulig grad og forenkle fremtidig drift og vedlikehold av vannledningen. 

Dette arbeidet blir utført som et eget prosjekt og blir koordinert opp mot arbeidet med ny gravplass.

Gang og sykkeltrafikk må dessverre i perioder legges om da vi vil grave opp fortauet. Vi går ut med nærmere informasjon om når og hvor gangtrafikk legges om både på nettsiden og ved varsler til beboere i området.

Vi beklager ulempene dette måtte føre til. Vi vil ha fokus på å utføre arbeidet så sikkert som mulig og ønsker å ha fokus på barn som bruker denne veien.

Vi vil re-etablere alt areal som blir berørt av arbeidet. Gang og sykkelsti vil bli re-etablert etter dagens standard.
Eventuelle grunneiere som blir direkte berørt av arbeidet blir kontaktet i eget brev.

Framdrift.

Arbeidet vil starta opp i mars 2020

Trafikk og støy i anleggsperioden.

I perioder mens arbeidet pågår vil det bli noe anleggstrafikk og maskinstøy i området.

Arbeidstid.

Arbeid vil normalt foregå i tidsrommet 07-00 - 18.00

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Grunn-service AS

Stig Håland
Kontaktinformasjon entreprenør

Mobil: 
e-post: stig@grunnservice.no

 

Byggeleder: Novaform AS
Jan Sørheim


Mobil: 468 65 016
e-postjs@novaform.no

 

Pål Thorvig Bergquist
Prosjektleder - Klepp kommune

Mobil: 411 50 260
e-postlo@klepp.kommune.no