Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ny gravplass Kleppe

Informasjon om arbeidet

Klepp kommune starter nå opp arbeidet med å bygge ferdig den nye gravplassen på Kleppe.

Det skal bl.a. etableres natursteinsmurer, gang- og kjøreveger, parkeringsplass, belysning, vegetasjon og plenarealer mm.

I forbindelse med dette arbeidet vil også eks. fotgjengerovergang over Orrevegen flyttes noe lenger nord, justering av busstoppen langs Orrevegen, justering av eks. parkeringsplass ved kyrkja, gang- og sykkelveg langs Prestevegen, eks. parkeringsplass ved kyrkja, justering av parkeringsplassen og nytt belegg internt på eks. gravplass sør for kyrkja.

De grunneierne som blir direkte berørte med graving på, eller ved sin eiendom er kontaktet i eget brev.

Framdrift

Arbeidet vil starta opp uke 48, 2019 og vil pågå frem til sommeren, 2020

 

Trafikk og støy i anleggsperioden

I perioder mens arbeidene pågår vil det bli noe anleggstrafikk og maskinstøy fra området.

Trafikken inn og ut av området skjer primært ut via parkeringsplassen i Sofie Steinnes’veg, men noe trafikk vil også kunne gå via parkeringsplassen i Kjengaren.

Arbeidstid

Arbeid vil normalt foregå i tidsrommet 07.00 – 18.00

Klepp kommune håper på godt samarbeid i anleggsperioden og håper du tar kontakt med prosjektleder, byggeleder eller entreprenør dersom du har praktiske spørsmål vedrørende arbeidet.

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Undheim Maskin AS

Kjell Petter Undheim

Kontaktinformasjon entreprenør

Mobil: 917 16 741
e-post: kjell.petter@undheimmaskin.no

 

Byggeleder: Novaform AS

Jan Sørheim


Mobil: 468 65 016
e-post: js@novaform.no

 

Frode Heigre
Prosjektleder - Klepp kommune

Mobil: 930 55 777
e-postfrode.heigre@klepp.kommune.no