Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ny gravplass Kleppe

Informasjon om at det i tiden fremover vil foregå anleggsarbeid i forbindelse med bygging av ny gravplass på Kleppe

Rødt område = Undheim Maskin og Blått område = Mellemstrand AS

Informasjon om arbeidet 

I forbindelse med opparbeiding av gravplassen på Kleppe har kommunen blitt nødt til å foreta en del ekstra arbeider på området. På grunn av beskaffenheten på massen i grunnen har vi blitt nødt til å foreta masseutskifting på hele gravplassen.

Dette arbeidet har allerede startet opp, og østre del er ferdig masseutskifta. Vekstjorden som skal nyttes på gravplassen er nå plassert ut på den masseutskifta delen.

Vi har fått inn ny entreprenør Mellemstrand AS som foretar masseutskifting på resten av gravplassen markert blått på kartet.

Vår entreprenør på anlegget Undheim Maskin AS fortsetter sine arbeider på østre del av gravplassen, og etablerer ny prosesjonsveg mot eks. gravplass ved kyrkja.

Når Mellemstrand AS er ferdig med masseutskiftingen vil Undheim Maskin AS overta området og ferdigstille gravplassen etter opprinnelig plan.

Dette merarbeidet vil dessverre medføre at opprinnelig planlagt ferdigstillelse av gravplassen vil bli utsatt til en del måneder.

Framdrift

Masseutskiftingen skal være ferdig til 10. juli 2020.

Ferdigstillelse av selve gravplassen blir høsten 2020.

Tunet øst på gravplassen inkl. arealene tilknyttet nytt driftsbygg vil bli ferdigstilt våren 2021 når driftsbygget blir ferdigstilt.

Trafikk og støy i anleggsperioden

Mellemstrand AS vil bruke Sofie Steinnes veg som anleggsadkomst for masseutskiftingen. I denne perioden vil Undheim Maskin AS nytte adkomsten over parkeringsplassen ved Kjengaren.

I perioder mens arbeidene pågår vil det bli anleggstrafikk og maskinstøy fra området.

Det vil også kunne medfører noe støv fra området, men entreprenørene skal ha fokus på tiltak for å holde støvplagene på et minimum.

Arbeidstid (oppdatert 25.05.2020)

Utvidet arbeidstid:

I forbindelse med masseutskiftingen vil arbeidet ute på anlegget starte opp kl. 06:30, og kan foregå frem til kl. 20:00 i inntil 4 dager i uken.

Entreprenørene er spesielt informert om å begrense støyen ved at det ikke skal nyttes lydhorn før kl. 07:00

Arbeid vil ellers normalt foregå i tidsrommet 07.00 – 18.00

Hvis det senere i perioder blir aktuelt med planlagt lengre arbeidstid med støyende arbeid vil dette bli informert om via kommunens heimeside og på kommunens facebookside.

Klepp kommune takker for tålmodigheten dere har vist i anleggsperioden så langt, håper på et fortsatt godt samarbeid i perioden som er igjen. Vi håper du tar kontakt med prosjektleder, byggeleder eller entreprenørenes kontaktperson dersom du har praktiske spørsmål vedrørende arbeidet.

Kontaktinformasjon

Entreprenør opparbeiding (Rødt område) 

Undheim Maskin AS

Kontaktinformasjon entreprenør
Kjell Petter Undheim
Mobil: 917 16 741
e-post: kjell.petter@undheimmaskin.no

 

Entreprenør masseutskifting (Blått område)

Mellemstrand AS

Kontaktinformasjon entreprenør
Morten Sveinsvoll
Mobil: 465 06 031
e-post: ms@mellemstrand.no

 

Byggeleder: Novaform AS

Jan Sørheim

Mobil: 468 65 016
e-post: js@novaform.no

 

Frode Heigre
Prosjektleder - Klepp kommune

Mobil: 930 55 777
e-post: frode.heigre@klepp.kommune.no