Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Lekeplass Furuvegen

Varsel om oppstart

GRAVING OG OPPSETTING AV LEKEUTSTYR

Informasjon om anleggsperioden

Det skal settes opp et klatrenett og sette ned en snurrevipp, utenom dette skal den gamle sandkassen og rester etter gammelt utstyr fjernes. 

Framdrift

Arbeidet vil starta opp i slutten av uke 33, 2019 og er bereknet ferdig i løpet av august.

 Trafikk og støy i anleggsperioden

I forbindelse med arbeid, vil det forekomme noe anlegg støy. Det vil også forekomme noe mindre anleggstrafikk, i denne perioden.

Arbeidstid

Arbeidet vil foregå hoved-saklig i tidsrommet 07.00-16.00, litt lengre arbeidstid kan forekomme noen dager.

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Jæren uteområde

Kim Reinertsen

Kontaktinformasjon entreprenør

Mobil: (+47) 902 12 022

e-post: post@uteomraade.no

 

Egil Bærheim

Prosjektleiar Klepp kommune

Mobil: (+47) 479 04 230

e-post: egil.barheim@klepp.kommune.no