<-->

Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klatreinstallasjon Båtatangen

KLEPP KOMMUNE MED BIDRAG FRA SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK SKAL ETABLERE EN INSTALLASJON MED KLATRE/TRENINGSMULIGHETER PÅ BÅTATANGEN VED KLEPP STASJON

Informasjon om anlegget

 

Etableringen av installasjonen vil skje på Båtatangen mellom turvegen og Frøylandsvatnet like nord for Klepp stasjon.

Installasjonen vil bestå av en større klatresentral, hinderløype og treningsapparat som skal bidra til aktivitet for barn, unge og voksne. Installasjonen blir plassert på falldempende underlag av kutterflis.

Det plasseres ut bord/benker i området, og det vil i løpet av vinteren også bli etablert en gapahuk i området.

Framdrift

Arbeidet vil starte opp i løpet av uke 40 2019, og er planlagt ferdig i løpet av uke 46 2019

Trafikk og støy i anleggsperioden

I forbindelse med transport til og fra anlegget vil det til tider være anleggstrafikk på turvegen mellom Tangarvegen og Båtatangen gjennom hele anleggsperioden. Det vil til tider kunne være noe redusert fremkommelighet forbi anleggsområdet. Arbeidet blir skilta.

Arbeidstid

Arbeid vil normalt foregå innen i tidsrommet 07.00 – 21.00

Klepp kommune håper på godt samarbeid med brukerne av turvegen i anleggsperioden og håper dere tar kontakt med prosjektleder eller entreprenør dersom de har praktiske spørsmål vedrørende anleggsarbeidet.