Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Grøvå - Frøylandsvatnet

Varsel om oppstart - VA Grøvå - Frøylandsvatnet

OPPDIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNING, NYVANNLEDNING OG OPPGRADERING AV SPILLVANNSLEDNING

Informasjon om anleggsperioden

Klepp kommune skal nå i gang med gravearbeid frå Grøvå og ned til Frøylandsvatnet. Formålet med gravearbeidet er å legga større overvannsledning med bedre kapasitet. Dette for å hindre tilbakeslag og oversvømmelser på tilgrensande eiendommer. I tillegg vert det lagt ny hovedvannledning og eksisterande spillvannsledning vert fornya

Framdrift

Arbeidet vil starta opp i uke 33/34 2019. Første etappe er vist med rødt på kartet nedanfor. Etappen videre nedover til Frøylandsvatnet vil bli utført senere i høst/vinter.

Arbeidstid

På grunn av trafikkflyt og omlegging av vannforsyninga, kan det i perioder være nødvendig å arbeida ut over normal arbeidstid.

Arbeid vil derfor kunne foregå i tidsrommet 07.00 – 23.00

Klepp kommune håper på godt samarbeid i anleggsperioden og håper de tar kontakt med prosjektleder eller entreprenør dersom de har praktiske spørsmål rundt gravearbeidet.

 Kontaktinformasjon

Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS

Per Gunnar Skårland

Anleggsleiar entreprenør

 

Mobil: 992 07 487

e-post: per.gunnar.skarland@tsmaskin.no

 

Åge Jonny Jensen

Prosjektleiar - Klepp kommune

 

Mobil: 412 03 936

e-post: age.jonny.jensen@klepp.kommune.no

 

Bjarne Horpestad

Oppsynsmann vann og avløp - Klepp kommune

 

Mobil: 478 76 240

e-post: bjarne.omdal.horpestad@klepp.kommune.no