Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Grøvå - Frøylandsvatnet

OPPDIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNING, NYVANNLEDNING OG OPPGRADERING AV SPILLVANNSLEDNING

Informasjon om anleggsperioden

Klepp kommune er nå i gang med gravearbeid frå Grøvå og ned til Frøylandsvatnet. Formålet med gravearbeidet er å legga større overvannsledning med bedre kapasitet. Dette for å hindre tilbakeslag og oversvømmelser på tilgrensande eiendommer. I tillegg vert det lagt ny hovedvannledning og eksisterande spillvannsledning vert fornya

Framdrift

Første etappe som er vist med rødt på kartet nedanfor er ferdig. Etappen videre nedover til Frøylandsvatnet vil bli påbegynt tidlig 2020.

Arbeidstid

På grunn av trafikkflyt og omlegging av vannforsyninga, kan det i perioder være nødvendig å arbeida ut over normal arbeidstid.

Arbeid vil derfor kunne foregå i tidsrommet 07.00 – 23.00

Klepp kommune håper på godt samarbeid i anleggsperioden og håper de tar kontakt med prosjektleder eller entreprenør dersom de har praktiske spørsmål rundt gravearbeidet.

 Kontaktinformasjon

Entreprenør: Ennå ikkje valgt

 

 

Pål Thorvig Berquist

Prosjektleiar - Klepp kommune

 

Mobil: 411 50 260

e-post: ptb@klepp.kommune.no

 

Bjarne Horpestad

Oppsynsmann vann og avløp - Klepp kommune

 

Mobil: 478 76 240

e-post: bjarne.omdal.horpestad@klepp.kommune.no