Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Grøvå - Frøylandsvatnet

Grøvå - Frøylandsvatnet - Nordlysvegen

OPPDIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNING, NY VANNLEDNING, HOVEDAVLØPSLEDNING OG OPPGRADERING AV SPILLVANNSLEDNING

Oppdatert: 04.11.2020

Informasjon om anleggsperioden

Klepp kommune i samarbeid med IVAR IKS er i gang med gravearbeid frå Grøvå og ned til Frøylandsvatnet. Det vert og lagt eit ledningsstrekk ned til Time grense ved Nordlysvegen. Formålet med gravearbeidet er å legga større overvannsledning med bedre kapasitet. Dette for å hindre tilbakeslag og oversvømmelser på tilgrensande eiendommer. I tillegg vert det lagt ny hovedvannledning, ny ledning for hovedavløp (IVAR) og eksisterande spillvannsledning vert fornya.

Framdrift

Nå er strekningen fra Grøvå (Lalandsvegen) til jernbanelinja ferdig. Etappen vidare nedover til Frøylandsvatnet pågår og vil vera ferdig innan utløpet av 2020. Strekningen ned til Nordlysvegen (grensa til Time kommune) ble startet i veke 45 i 2020.

Arbeidstid

På grunn av trafikkflyt og omlegging av vannforsyninga, kan det i perioder være nødvendig å arbeida ut over normal arbeidstid.

Arbeid vil derfor kunne foregå i tidsrommet 07.00 – 23.00

Klepp kommune håper på godt samarbeid i anleggsperioden og håper de tar kontakt med prosjektleder eller entreprenør dersom de har praktiske spørsmål rundt gravearbeidet. 

Kontaktinformasjon

Entreprenør: T. Stangeland maskin AS

Per Gunnar Skårland

e-post: per.gunnar.skarland@tsmaskin.no

 

Georg Apeland

Driftsleder - Klepp kommune

Mobil: 900 69 642

e-post: georg.apeland@klepp.kommune.no