<-->

Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Friområde i Verdalen

Varsel om oppstart og informasjon om arbeidet

 

GRAVING OG OPPSETTING AV GATELYS I FRIOMRÅDE MELLOM BORERINGEN V/SØRHELLET BARNEHAGE OG VERDALSVEGEN V/KIWI

Informasjon om anleggsperioden

Som et ledd i å sikre gode og trygge skulevegar og gode gangforbindelser skal Klepp kommune nå i gang med å setta opp gatelys gjennom friområde mellom undergangen under Boreringen v/ Sørhellet barnehage og Verdalsvegen v/Kiwi.

Lysmastene som blir satt opp er en lavere type enn det som normalt nyttes langs kjøreveger. Mastene blir 5m og nytter energisparende LED teknologi.

Kart - Friområde Verdalen

Rødt område = Område for oppsetting av gatelys

Framdrift

Arbeidet vil starte opp i løpet av uke 38 2019, og er planlagt ferdig i løpet av uke 42 2019.

Trafikk og støy i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vert deler av turvegen gjennom friområdet stengt. Skulebarna blir sikra alternativ skuleveg. Kabelgrøfta må kryssa P. Krohns veg vest for Myrsnipa barnehage. I forbindelse med kryssingsarbeidet vil det bli noe redusert fremkommelighet for biler forbi anleggsområdet. Dette vil bli skilta.

Arbeidstid

Arbeid vil normalt foregå innen i tidsrommet 07.00 – 21.00.

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Vassbakk & Stol AS

 

Bjørn Sveinsvoll

Kontaktinformasjon entreprenør

 

Mobil: 930 15 588

e-post: bjorn.sveinsvoll@vassbakk.no

 

Frode Heigre

Prosjektleder - Klepp kommune

 

Mobil: 930 55 777

e-post: frode.heigre@klepp.kommune.no