Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Byggefelt B27 Tjøtta

Oppdatert: 24.10.2018

Prosjektbeskrivelse

Tjøtta utbyggingsselskap AS er i gang med å opparbeida infrastruktur (veg, vatn, avløp og el) til nytt bustadfelt B27 på Tjøtta. Arbeidet omfatter opparbeiding inne i feltet og tilkobling til Eskervegen. I tillegg skal Kåsenvegen stengast for gjennomkøyring i løpet av 2019. Dette er eit rekkefølgetiltak i forbindelse med utbygginga. Vatn og avløp skal delast i 2. Eine delen skal leiast til tilkobling i Eskervegen og Gjærsmyrvegen, mens den andre delen skal koblast til ved Tjøttavegen (vatn) og Kvernhollen/Ekrevegen (avløp og overvatn). Som eit rekkefølgekrav skal det også byggjast undergang for gåande og syklande under FV44.

Raudt område syner areal for graving av leidningar, vegar og el i byggetrinn B27.

Framdrift

Arbeidet starta opp i august 2018 og skal ferdigstillast i august 2020.

B27. Infrastrukturen skal vera ferdig august 2020.

Trafikk og støy i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet på vegen, vil anleggstrafikk i periodar måtte gå gjennom Eskervegen. Entreprenøren vert stadig minna om å ferdast ansvarsfullt i trafikken.

Kontaktinformasjon

Geir Vigre

Prosjektleiar Tjøtta Utbyggingsselskap

 

Mobil: 959 60 083

e-post: geir@teambygg.no

 

Åge Jonny Jensen

Følger opp prosjektet for Klepp kommune

 

Mobil: 412 03 936

e-post: age.jonny.jensen@klepp.kommune.no