Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vassmålar

Avlesing og registrering

Vassmålaren skal avlest i desember. 

Frist for å gjere det er 20. desember.

 

Dersom det er installert digital vassmålar hjå deg, treng du ikkje gjere noko.

Montering/demontering av vassmålar

Blankett for registrering av nymontert/demontert vassmålar (for røyrleggjarar)

Konsekvensar ved manglande avlesing av vassmålar

Me har døme på abonnentar som ikkje har levert inn målarstand på fleire år. Når abonnenten endeleg har gjort det, enten på grunn av flytting eller av andre årsaker, har det vist seg at det stipulerte forbruket gjennom desse åra har vore for lågt eller for høgt. I begge tilfella blir det store summar som skal betalast eller tilbakebetalast.

I andre tilfelle har abonnenten hatt vasslekkasje. Over år har dette blitt til ei rekning for vatn og avløp på fleire titusen kroner.

Ein god regel er difor å levera inn registrert målestand ved nyttår på mottekne skjema, eller via heimesida til kommunen. Det er òg lurt å sjekka vassmålaren jamleg for å halda oppsyn med forbruket i tilfelle lekkasje.

Dette kostar ein vasslekkasje 

Mengdene kan variera:

  • Dryppande kran, ca 1 drypp/sek; 9 m³ pr. år, eller 150,75 kr. inkl. mva.
  • Rennande kran, ca 2 mm stråle; 45 m³ pr. år, eller 753,75 kr. inkl. mva.
  • Hol i røyr, ca 0,5 mm i diameter; 175 m³ pr. år, eller 2931,25 kr. inkl.mva.
  • Lekkasje i WC, ikkje synleg på vassflata; 100 m³ pr. år, eller 1675,00 kr. inkl. mva.
  • Lekkasje i WC, uroleg vassflate; 400 m³ pr. år, eller 6700,00 kr. inkl. mva.

I 2009 blei det innført gebyr dersom grunneigar ikkje gir opplysningane om vassforbruket etter at det er gitt varsel om kontroll av vassmålarstand. Dette gebyret er i 2020 på kr. 1875,00 inkl. mva.