Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Lovar og regelverk

Lovar

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) § 27-2.

Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) § 22 Krav til utføring av avløpsanlegg.

Forskrifter

Forskrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta) kap.12 Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustdahus, hytter og liknande.

Forsksrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta) kap. 16 Kommunale vatn- og avløpsgebyr

 Forskrift om miljøretta helsevern

Kommunal forskrift for vatn- og avløpsgebyr

 Retningslinjer

Kommentarar til forureiningsforskrifta, kap 12: Krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande.