Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vinter og snø

Tømming av søppeldunkar ved snøfall og vanskelege kjøretilhøve

Når snøen legg seg, er det viktig å hugsa på søppeldunkane! Skal dei tømmast i morgon? Det må måkast slik at dunkane lett kan trillast fram. Sjekk også at dei ikkje har frose fast. Ein kan ikkje rekna med at dunkar som ikkje er tømt fordi dei var innesnødde, fastfrose osb. vil bli tømt seinare.

Der renovasjonsbilen køyrer på private vegar, er det viktig å hugsa at det er brøyta og strødd om det er naudsynt.

Renovatørane startar køyringa ca. kl. 06:00.

Avfall som frys fast i dunkane

Når me får minusgrader opplever nokre problem med å få tømt dunken for våtorganisk avfall. Dette skuldast at avfallet frys fast og ikkje lar seg tømma. Dette kan òg skje viss det er mykje fukt i restavfallet. For å hindra dette er det lurt å leggja nokre aviser i botnen og litt opp på sidene av dunkane om vinteren. Avisene vil hindra at avfallet frys fast i dunken.

Renovasjonsforskrifta

I renovasjonsforskrifta står det mellom anna:

"... I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholdere som skal tømmes enn resten av året. Avfallsbeholderen plasseres lett tilgjengelig med håndtak i henterentingen." (frå § 10 Plassering og tømming av oppsamlingsbeholderen).

"...Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt veibane føre til at vei eller gate ikke betegnes som kjørbar vei." (frå § 11 Krav til kjørbar vei).