Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bestilla ny eller byta avfallsdunk

Bestilla eller byta avfallsdunk - elektronisk skjema

Merk: Det kan berre bestillast 1 dunk av kvar type til ei bueining.

Frå og med 1/6 2019 vert det ikkje lenger delt ut nye bleiedunker.

Eksisterande bleiedunker vert tømte ut 2020. Bleiedunk blir tømt samstundes med restavfallsdunken (ut 2020).