Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skoging i friområde på Sporafjell

Varsel om oppstart

Tynning/rydding og planting + etablera tursti

Skoging på Sporafjell

Område innanfor rødt omriss skal skogast.

Informasjon om anleggsperioden

Ein skal i gang med å tynna ut ved og kappa ned døde og knekte tre for å fornya skogen. I den forbindelse vil vi også etablera eit utsiktspunkt, i tillegg til å etablera ein sti gjennom friområdet.  

Etter skoginga vil område bli planta til med furu og bjørk for å fornya skogen. Område i nord der skogen er fjerna vil også bli planta for å knyta friområde 7 Sporafjell ilag med friområde 2 Nordhellet.

Framdrift

Arbeidet vil starta opp i veke 5 og er berekna ferdig i april 2019.

Trafikk og støy i anleggsperioden

Arbeidet med skoginga kan medføra noko støy. Dette arbeidet vil føregå litt på og av frå anleggsstart og ut mars.

Det vil også bli noko anleggstrafikk i denne perioden.

Arbeidstid

Arbeid vil føregå i tidsrommet 07:00 - 16:00.

Kontaktinformasjon

Utførende: Klepp kommune

 

Einar Hetland

Kontaktinformasjon

 

Mobil: 454 03 101

e-post: einar.hetland@klepp.kommune.no

 

Egil Bærheim

Prosjektleiar - Klepp kommune

 

Mobil: 479 04 230

e-post: egil.barheim@klepp.kommune.no