Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Terrengendring

 

Treng ikkje søknad for følgande:

Områdetype Min. avstand til tomtegrense Maks. avvik fra opprinnelig nivå
Tett bebyggelse 1 m målt frå fyllingsfoten 0,5 meter
Tettbygd strøk 1 m målt frå fyllingsfoten 1,5 meter
Spredtbygd strøk 1 m målt frå fyllingsfoten 3,0 meter

Endringane må ikkje vera i strid med gjeldande bestemmelsar for området (t.d. frisiktsone).

Tiltak som ikkje oppfyller desse kriteria krev søknad.