Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Terrasse

Oppføring av terrasse på terreng krev ikkje søknad.

Terrasse med større høgde over terreng enn 0,5 meter skal reknast som bebygd areal, og kan krevje søknad. Overskriding av utnyttingsgrad/byggegrense krev dispensasjon. Hugs at nivåforskjeller > 0,5 meter treng sikring mot fall.