Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Levegg

Levegg og gjerde er unntatt søknadsplikt dersom visse vilkår er oppfylt. Desse vilkåra finn du her. Viss eitt eller fleire av desse vilkåra ikkje er oppfylt, må det søkast. Levegg utanfor regulert byggegrense krev dispensasjon. Oppføring av støyskjerm langs offentleg veg krev normalt søknad, prosjektering og utføring av ansvarleg foretak.

For bustadområde kan det vere bestemmelsar til regulerings- eller bebyggelsesplan som set rammer og vilkår for oppføring av tiltak som nevnt ovanfor.