Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Gjerde

Gjerde er unntatt søknadsplikt. Med gjerde meiner ein delvis open (min. 50% 'gjennomsiktig') innhegning med maks. høgde 1,5 meter. Eksempelvis flettverksgjerde eller smijernsgjerde. Det er likevel viktig at gjerde ikkje vert oppført til hinder i frisiktsoner ved avkøyrslar e.l..

For bustadområde kan det vere bestemmelsar til regulerings- eller bebyggelsesplan som set rammer og vilkår for oppføring av tiltak som nevnt ovanfor.