Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Fasadeendring

Fasadeendring som ikkje endrar bygningen sin karakter treng ikkje søknad. Dersom endringa kan medføre sjenanse for nabo, så ønsker kommunen likevel at tiltaket vert omsøkt og varsla. Større endringar krev søknad etter pbl § 20-1.