Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bueining

Etablering av ny bueining krev søknad med ansvarsrett, og føretak med godkjenning må stå for søknad, prosjektering og utføring. Bueininga må oppfylle alle tekniske krav til byggverk, og dette inneber bl.a. brann- og lydskille, tilfredsstillande bod- og uteopphaldsareal, minst to biloppstillingsplassar (herav ein i garasje).

Meir om tekniske krav til byggverk finn du her.