Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bruksendring

Bruksendring frå tilleggsdel (t.d. bod) til hovuddel (t.d. soverom) innanfor ei brukseining (t.d. einebustad) er søknadspliktig, men krev ikkje ansvarsrett. Forskrift om tekniske krav til byggverk set krav til opphaldsrom (t.d. soverom eller stue). Dersom tiltaket fører til fasadeendring (t.d. nye/større vindauge), så kan det vere naudsynt med nabovarsling.

Annan bruksendring enn nevnt over krev mest sannsynleg søknad med ansvarsrett.