Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bad/Våtrom

Etablering og ombygging av våtrom innanfor ei brukseining er ikkje søknadspliktig så lenge det ikkje inngår i tiltak som elles krev søknad etter pbl § 20-1.