Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Seksjonering

Seksjonering er etablering av eigareiningar på eigedom/bygning. Dette når det ikkje er naturleg å gjere det ved vanleg deleforretning, t.d. for bygg med fleire bueiningar.

Blankett for krav om seksjonering

Blanketten må vedleggast målsett situasjonskart over eigedommen som viser bygning og fellesareal, teikningar av bygning med seksjonar markert med ulik farge, samt vedtekter for sameiget. Fleire vilkår må vere oppfylt før seksjonering kan gjennomførast, sjå meir om dette i kap. 2 i eigarseksjonslova.

 

Gebyr

Tinglysingsgebyr til Statens Kartverk