Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Samanslåing av eigedommar

Eigedommar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman.

For meir informasjon om kva som må til for å få samanslått

to eller fleire eigedomar, sjå her på sida til kartverket.

Dersom det vert søkt om oppføring av tiltak over eigedomsgrenser,

så kan det i løyvet krevjast samanslåing av eigedommane.

 

Blankett for krav om samanslåing av eigedommar

 

Legg ved kartutsnitt, stadfesting av varsling av ev. heimelshavarar til bruksrett,

og dokumenter som er naudsynt for å få tinglyst samanslåinga. Sjå matrikkelforskriften § 43 

for meir informasjon om samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar.

 

Samanslåing av eigedommar er gratis.