Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Meglarpakker

Profesjonelle aktørar i eigedomsmarknaden, som eigedomsmeglarar, takstmenn, advokatar og bygg- og anleggsnæring, skal bruke elektroniske løysingar for bestilling av meglarpakker.

Kunden bestiller eigedomsinformasjon via ein leverandør for dette.

Kommunen mottar bestillinga. Alle produkt blir nøye kontrollert av kommunen før levering. Kartprodukt blir generert frå kommunen sine kartbaser og kontrollert for dei ulike fagfelta før levering. Produkta blir levert digitalt på standard pdf-format og gjort tilgjengeleg for nedlasting frå leverandøren si nettside.

 

Prisar for tenesta (inkl. mva):

Meglarpakke: 1 880,-

Eigedomsinformasjon frå matrikkelen: 209,-

Samla rapport frå matrikkeleining: 371,-

Godkjente teikningar: 418,-

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest; 209,-

Gjeldande regulering/kommuneplan med bestemmelsar: 418,-

Tilknyting til offentleg vatn og avløp: 135,-

Kommunale avgifter og gebyr: 135,-

Legalpant og restansar: 135,-