Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Klarlegging av grense/Grensepåvising

Dersom det ikkje er klart kor grensa mellom to eigedommar går, eller dersom tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, så kan grensa påvisast ved ei oppmålingsforretning.

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Legg ved situasjonskart som viser kva grense som skal påvisast.

 

Gebyr