Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Grensejustering

Grensejustering inneber justering av eksisterande grense mellom naboeigedommar. Arealet kan endrast med inntil 5%, men maks. 500 m². Arealet som vert avgitt kan i sum ikkje overstige 20% av arealet til eigedommen før justering. Verdien på involverte eigedommar kan ikkje endrast med meir enn folketrygda sitt grunnbeløp.

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Gebyr