Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Anleggseigedom

Ved oppretting av anleggseigedom må det ligge føre dokumentasjon for naudsynt godkjenning etter plan- og bygningslova som viser grensene for den bygningen eller konstruksjonen som blir søkt oppretta som anleggseigedom.

Ein anleggseigedom er drfinert som ein bygning, konstruksjon eller eit fysisk volum som kan skiltast ut med eige gard- og bruksnummer, eks garasjeanlegg under bakken.

 

Blankett for søknad (nr. 5153)

Blankett for nabovarsling

På denne sida finn du meir informasjon om nabovarsling

 

Blankett for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Tinglysingsgebyr til Statens Kartverk