Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Vassforvaltning

To større vassdrag går gjennom Klepp kommune. Figgjovassdraget har sitt utløp på Sele. Orrevassdraget, med dei store vatna Frøylandsvatn, Horpestadvatn og Orrevatn, har sitt utløp på Orre.

Desse vassdraga renn gjennom fleire kommunar. Klepp kommune samarbeider difor med dei andre jærkommunane om forvaltninga av vassdraga gjennom Jæren Vannområde