Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reglar for bandtvang

Frå 1. april til 30. september skal hunden haldast i band i heile kommunen.

 

Eigar eller innehavar av hund skal i denne tida halde hunden i band etter forsvarleg innestengt eller innegjerda.

 

Det er elles fleire område i kommunen som har bandtvang heile året. Dette gjeld enkelte friluftsområde og naturvernområde. Dette er i samsvar med "Forskrift for utvida bandtvang for hund i Klepp kommune" og "Forskrift for vern av Jæren landskapsvernområde med fuglelivsfredning".

 

Sjå kartskisse over område der det er bandtvang heile året. (Område med heilårleg bandtvang er markert med raudt)