Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Miljøfyrtårn

Ønskjer du at verksemda di skal bli meir miljøvenleg?

                                                       

Gode grunnar for å miljøsertifisera:

- Verksemda gjer ein viktig innsats for miljøet

- Verksemda kan profilera seg som miljøvenleg

- Konkurransefortrinn ved miljøkrav i anbodsrundar

- Tiltaka er ofte også økonomisk gunstige

                                  

Miljøfyrtårn er ei nasjonal miljøsertifiseringsordning drifta av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ordninga blei anerkjent av EU i 2017. 

Gjennom eit digitalt system får verksemder konkrete verktøy for å arbeida målretta med å forbetra sine miljøprestasjonar innan områda arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport.  

Verksemdene får gode forutsetningar for å vera med å oppnå fleire av berekraftmåla til FN. 

Kvart år må verksemda levera ein årleg miljørapport. Kvart tredje år må ein resertifisera seg. 

Les meir om miljøfyrtårnordninga her

 

I Klepp er det ikkje noko gebyr for miljøsertifisering.

 

Fleire offentlege og private verksemder i Klepp kommune er miljøsertifisert i Miljøfyrtårnordninga, og stadig nye kjem til. Desse verksemdene i Klepp er så langt miljøtårnsertifiserte:

Private Offentlege/Statlege
Sandnes Bakeri AS Vinmonopolet Klepp
Nordic Steel AS NIBIO Særheim
Norganic AS Klepp rådhus
Hatteland Elektriske AS  
Hamstad Sandnes  
KE Automasjon AS  
JærTaxi AS  
Princess Kleppe  
Jærhagen AS  
 Klepp Auto Bilverkstad  
 IGANG Totalentreprenør AS