Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Krav om sanering av oljetankar innan 2020

Gamle oljetankar representerer ein stor risiko for forureining. Du risikerer å verta erstatningsansvarleg om du eig ein gammal oljetank som byrjar å lekkje.

Klepp kommune samarbeider med Naturvernforbundet og andre kommunar i Rogaland i eit prosjekt som gjer det enklare og tryggare for bustad- og byggeigarar å erstatte oljefyrte anlegg- eller eldstader med fornybare oppvarmingsløysingar.

Hugs å send inn ditt registreringsskjema for oljetank!

Registreringsskjema

Her finn du brosjyre frå Naturvernforbundet i Rogaland med kortfatta informasjon om prosjektet.

Meir informasjon om prosjektet finn du på oljefri.no.

Oljefri kampanje Rogaland, status pr. 31.03.2016

 

For søknad om tilskot til miljøtiltak kan du gå inn på tilskudd.enova.no 

 

SELE - gjenvinningsstasjon

Åpningstider:

lørdag 09.00 - 17.00 kl.

onsdag 12.00 - 19.00 kl.

Alle tankmaterialer koster 100 kr/m³, det same gjeld for Forus - gjenvinningsstasjon.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Klepp kommune 51429800.