Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Landbruk i Klepp

Landbruket i Klepp

I Klepp kommune er omlag 74.692 daa jordbruksareal, fulldyrka areal, overflatedyrka og innmarksbeite. Det er lite produktiv skogsareal i kommunen, berre omlag 2 924 daa. Klima og jordsmonn gjer at Klepp-jorda er mellom den mest produktive matjorda i landet. Største produksjonen er gras, dernest korn, grønsaker, poteter og veksthusgrønaker. Det er eit allsidig dyrehald i kommunen, med mjølkekyr, kjøttfe, sau, svin, fjørfe og pelsyr.

Skjema frå Landbruksdirektoratet

Alle skjema som vert nytta i forvaltninga ligg på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Landbruksavdelinga

Landbruksavdelinga held til i 2. etasje på rådhuset. Kontoret har publikumskontakt i rådhuset si opningstid 07:30 - 15:00. 

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00