Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kart

 

eByggWeb

>> Kartløysing i forenkla versjon. Hovudsakeleg tilpassa plan- og byggesak. Bakgrunnskartet vert oppdatert 2 gonger pr. år.

WebInnsyn

>> Avansert kartløysing med mykje funksjonalitet som t.d. arealutrekning, terrengsnitt/lengdeprofil, teikneverktøy og Google Street View.

Kommunekart

>> Detaljerte kart og flybilete for heile Noreg. Kartinformasjon som reguleringsplanar, matrikkelinformasjon, godkjende bygg/tiltak m.m.. Teikneverktøy og ruteplanleggar. Bakgrunnskartet vert oppdatert 2 gonger pr. år. (Lenke til brukarrettleiing nedst på sida.)

Temakart Rogaland

>> Temakart Rogaland inneheld alle tema som er inkludert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og andre tema som er nyttig for Rogaland. Dette er f.eks. WMS for plandata frå Smartkommune, regionale planar og andre lokale data for Rogaland.

Bestille situasjonskart

>> Automatisk bestilling av situasjonskart med bl.a. reguleringsplan og rettleiing som vert send som e-postvedlegg. Vel kommune og adresse, stad eller eigedom (gnr/bnr) øvst i skjermbiletet, og fyll ut opplysningar for bestilling. Her finn du meir informasjon og ei rettleiing for bestilling (under 'Sjølvbeteningsløysing for situasjonskart').

Kart over gardsnummergrenser

>> Kart over kommunen med gardsnummer, gardsnamn og namneregister.

 

Plankart/reguleringsplanar

Korleis finne gjeldande plan for ein eigedom

Varsel om regulering/Offentleg ettersyn/Under behandling/Nyleg vedtekne planar

 

Kommunekart.com

Google Play  >> For nedlasting til Android

AppStore  >> For nedlasting til iPad/iPhone

Hjelp til Kommunekart Web