Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kart

 

eByggWeb

>> Kartløysing som er tilpassa plan- og byggesak. Her kan du finne plandokument. 

Korleis finne gjeldande plan for ein eigedom

Varsel om regulering/Offentleg ettersyn/Under behandling/Nyleg vedtekne planar

 

WebInnsyn

>> Avansert kartløysing med mykje funksjonalitet som t.d. arealutrekning, terrengsnitt/lengdeprofil, teikneverktøy og Google Street View.

Kommunekart

>> Kart over Kleppkommune som viser detaljerte kartdata for kommunen. REguleringsplanar, matrikkelinformasjon, skulekrinasr, flaumsonar. Inneheld teikneverktøy og ruteplanleggar.

Temakart Rogaland

>> Temakart Rogaland inneheld alle tema som er inkludert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) og andre tema som er nyttig for Rogaland. 

Kart over gardsnummergrenser(pdf)

Kart over gardsnummergrenser (kommunekart)

>> Kart over kommunen med gardsnummer, gardsnamn og namneregister.

 

Bestille kartdata

E-torg

Her kan du bestille situasjonskart, meglarpakker, vektordata m.m.

Ambita infoland

Forhandler meglarpakker og andre kartdata

  

Kommunekart.com

Google Play  >> For nedlasting til Android

AppStore  >> For nedlasting til iPad/iPhone

Hjelp til Kommunekart Web