Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Oppgradering straumnettet

Regionalnettet for straum på Sør-Jæren må oppgraderast for å sikra nok kapasitet i framtida.

Auken i folketal på Sør-Jæren er stor og det gir auke i straumforbruket. Lyse Elnett har starta eit prosjekt for å fornya og oppgradera regionalnettet.

Les meir om Jærlinja