Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

DriftWeb

DriftWeb er ei løysing for innbyggarane for å melde frå om feil på område som kommunen har ansvar for innanfor desse fagområda:

Vatn og avløp

Veg og park

Forureining

Feil på gatelys

Ved akutte hendelser som tett kloakk og manglende vatn ring kommunens vakttelefon tlf. 90 94 02 16

Du kan no laste ned app for å melde feil. Ved bruk av app er det enklare å følgje saka vidare.

Søk på Google Play eller App Store etter 'Meld en feil - Klepp kommune'.

Feil på renovasjon meldes i eigen app, sjekk nettsida for 'Tømmekalender'.