Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

DriftWeb

DriftWeb er ei løysing for innbyggarane for å melde frå om feil på område som kommunen har ansvar for innafor desse fagområda:

Renovasjon

Vatn og avløp

Veg og park

Forureining

Feil på gatelys

 

Du kan no laste ned app for å melde feil. Ved bruk av app er det enklare å følgje saka vidare.

Søk på Google Play eller App Store etter 'Meld en feil - Klepp kommune'.