Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Barnetråkk

I løpet av vinteren og våren 2018 vart det gjennomført barnetråkkregistrering ved 5. og 9. trinn ved alle skulane i Klepp. Barnetråkk er eit digitalt verktøy der barn og unge kan fortelle kommunen om kor dei ferdast og kor dei oppheld seg, og om det er noko dei ønsker å endra i nærmiljøet.

 

Barn og og unge har lovfesta rett til samfunnsdeltaking gjennom Plan- og bygningslova § 5-1: Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

 

Her finn du rapporten frå registreringa