Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Kommuneoverlege 18/2043 frist 28.10.18
Kurator i barnevernet 18/2519 frist 31.10.18
Psykolog i helsestasjonstenesta 18/2531 frist 28.10.18
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Dirigent/Instruktør 24 % Orre skulekorps 18/2281 frist 24.09.18
Pedagogisk leiar 100 % Storhaug barnehage 18/2211 frist: 19.09.18
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

 

Miljøservicearbeidar 33,11 % 18/2298 frist 30.09.18
Tilretteleggjar - frivilligheit frist 01.10.18 frist 01.10.18

Sentraladministrasjonen

For tida ingen ledige stillingar. 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend i tenesteområde helse og velferd

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2018

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. 

Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.