Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

 

Sjukepleiar kreft/palliasjon 2. et. Kleppheimen 19/455  frist 23.04.19
Sjukepleiar 75-100 % Kleppetunet bukolletiv 19/747 frist 30.04.19
Helgevakt Kleppetunet bukollektiv 19/748  frist 30.04.19
Miljøarbeidar passiv natt 39,44 % P. Krohnsveg 27 19/645 frist 23.04.19
Sjukepleiar natt 62 % Kleppheimen 19/646 frist 24.04.19
Helsefagarbeidar 100 % P. Krohnsveg 27 - 19/657 frist 23.04.19
Sjukepleiar natt 50-58 %  i heimesjukepleien 19/575 frist 21.04.19
Helgevakt i 3. et. Sirkelen 19/ 697 frist 22.04.19
Helgevakt i heimesjukepleien 19/689 frist 22.04.19
Ferievikarar 19/137
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Lærar 100 % Bore skule 19/724  frist 28.04.19

Assisterande rektor 100 % Bore skule 19/723 frist 28.04.19

Besøksheimar 19/240
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde lokal utvikling 

 


Fritidsassistentar 19/144

Sentraladministrasjonen

 

Det er fortida ikkje ledige stillingar.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend i tenesteområde helse og velferd

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2018

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. 

Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.