Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

Sjukepleiar 2. et Kleppheimen 80-100 % 18/1237 frist 30.04.18
Sjukepleiar 100 % 3. et. Sirkelen 18/811 
Sjukepleiar natt 62 % 3. et. Sirkelen 18/812
Helgevakter 3. et. Sirkelen 18/813
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage

Rektor 100 % Orstad skule 18/1310 frist 06.05.18

Pedagogisk rådgjevar 100 % 18/1309 frist 06.05.18

Kulturskulelærar/Dansepedagog 18/1153
Avdelingsleiar 18/1246 - Kleppe skule frist 01.05.18
Lærar 100 % 18/1308 - Bore skule frist 06.05.18
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

Kommunalteknisk sjef 100% 18/1238

Sentraladministrasjonen

Vi har for tida ingen ledige stillingar.

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31