Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

Miljøterapeut 100 % Kjøpmannsbrotet 17/3083
Prosjektarbeidar 50 % "eit lag rundt eleven" 17/2966 
Sjukepleiar natt 62,5% 2. etasje Sirkelen 17/1777
Sjukepleiar 75, 80 og 100 % 2. etasje Sirkelen 17/1776
Sjukepleiar 80-100 % 2. etg. Kleppheimen 17/2949
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage  

 

Barnehagesjef 17/2860
Pedagogisk leiar 17/2965 Borsheim barnehage
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling 

 

Eigedomssjef 17/3048
Prosjektleiar "nybygg" 17/3049

Sentraladministrasjonen

 

Digitaliseringssjef 17/2870

 

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31