Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Sjukepleiar/vernepleiar 60 % natt psykisk helse og rus 18/2737 frist 16.12.18
Støttekontakt, barn, unge, vaksne 18/2869
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

 

Lærar 100 % Bore ungdomsskule frist 31.12.18

Lærar 50-100% Orre skule 18/2880 frist 19.12.18
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

Formann bustad 18/2935 frist 03.01.19

Sentraladministrasjonen

For tida ingen ledige stillingar. 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend i tenesteområde helse og velferd

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2018

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. 

Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.