Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

Ferievikarar 17/124 
Ferievikar Klepp og Time legevakta - sjukepleiar 17/876
Miljøterapeut butiltak puh Fredtunvegen 100 % 17/647
Sjukepleiar 85 % 2. etasje Kleppheimen 17/406
Helsefagarbeidar natt 71 % 3. etasje Sirkelen 17/703
Sjukepleiar 75 % 3. etasje Sirkelen 17/702
Helgevakt 3. etasje Sirkelen 17/701
Helsefagarbeidar 75 % 2. etasje Sirkelen 17/700
Helgevakt 2. etasje Sirkelen 17/699
Rådgjevar barn og unge med tillagt ansvar for SLT-arbeidet 17/543
Veiledar sosiale tenester, Nav - 17/661
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter 17/16

Etat for skule og barnehage

 

Miljøterapeut 80 % 17/741 - Tu skule
Miljøterapeut 60-100 % 17/740 - Orstad skule ATO
Miljøarbeidar 60-100% 17/739 - Orstad skule ATO
Miljøarbeidar 60 % 17/720 - Kleppe skule
Spesialpedagog 100 % 17/281 - Kleppe skule
Skulebibliotekar 50 % 17/719 - Kleppe skule
Lærar 100 % 17/718 - Tu skule
Lærar 100 % 17/717 - Orre skule
Lærar 100 % 17/716 - Bore skule
Styrar 100 % 17/715 - Steingarden og Horpestad barnehage
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling

 Det er for tida ingen ledige stillingar i lokal utvikling.

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ingen ledige stillingar i sentraladministrasjonen.

Informasjon om lønn og stipend

Slik går du fram for å søke ei ledig stilling

 

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege, høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 305 000

kr 165,22

2. årsstudent

kr 325 000

kr 176,05

3. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18