Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

Helsefagarbeidar natt 58 % i heimesjukepleien 18/369
Vernepleiarar P. Krohnsveg 27 100 %  18/415
Helsefagarbeidar P. Krohnsveg 27 60 % 18/416
Helgevakter 18-21 % P. Krohnsveg 5 og 27 18/417
Sjukepleiar 80-100 % 2. et. Kleppheimen 18/340
Sjukepleiar natt 62,44 % (3 stillingar) 2. et. Kleppheimen 18/215
Fagpersonar nytt butiltak yngre funksjonshemma
Sjukepleiar 100 % heimesjukepleie distrikt aust 18/185
Kreftsjukepleiar 100 % heimesjukepleien 17/2798
Ferievikar i tenesteområde helse og velferd 18/148
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage

Assisterande rektor 18/448
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

Det er for tida ingen ledige stillingar i lokal utvikling.

Sentraladministrasjonen

Lærling barne- og ungdomsarbeidar 18/15

Lærling helsefagarbeidar 18/16

 

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31