Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Sjukepleiar 3. etasje Sirkelen 80 % vikariat 19/1632, frist 08.09.19
Sjukepleiar med 3-delt turnus, 2. et. Kleppheimen 100 % 16/1615, frist 08.09.19
Sjukepleiar 3. etasje Sirkelen 56,34 % 19/391, frist 08.09.19
Fagutviklingsvernepleiar Fredtunvegen 19/1109, frist 25.08.19
Støttekontakt til menn 19/1366 frist 31.08.19
Sjukepleiar lindrande enhet Kleppheimen 2 et 19/1538 frist 22.08.19
Fagutviklingsvernepleiar Kjøpmannsbrotet 19/1329 frist 20.08.19
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

 

Miljøterapeut 100 % Orstad læringssenter 19/1593 frist: 25.08.19
Barne- og ungdomsarbeidar 80 % Bore skule 19/1631  frist: 28.08.19
Barnehagesjef 19/1558 frist 01.09.19
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Kultur- og fritidskonsulent 19/1578, frist 04.09.19
Ungdomsmedarbeidar/klubbarbeidar ved AXIS 19/1577, frist 24.08.19
Fritidsassistentar 19/144
Saksbehandlar - byggesak 19/1557

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ikkje ledige stillingar.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.