Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

Sjukepleiar 75 %, fast og vikariat 3. etg. Sirkelen 17/1216
Oppvekstleiar 100 % 17/543
Helsesøster 50-100 % 17/1201 
Sjukepleiar 14,55 % Klepp og Time legevakt 17/830
Ferievikar Klepp og Time legevakta - sjukepleiar 17/876
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter 17/16

Etat for skule og barnehage

 

Miljøterapeut 75 % 17/1185
Miljøterapeut 89 % 17/1289
Lærar 100 % Klepp ungdomsskule 17/1226
Pedagogisk leiar 100 % Kleppe friluftsbarnehage 17/11
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling

Fagarbeidar / Anleggsgartnar 100 % 17/917

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ingen ledige stillingar i sentraladministrasjonen.

Informasjon om lønn og stipend

Slik går du fram for å søke ei ledig stilling

 

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege, høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 305 000

kr 165,22

2. årsstudent

kr 325 000

kr 176,05

3. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18