Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Sjukepleiar/vernepleiar 75-100 % Kleppetunet bukollektiv 19/1718 frist 24.10.19
Helsefagarbeidar 75 % i heimesjukepleien 19/1978 frist 27.10.19
Helgevakt i heimesjukepleien 14 % 19/1979 frist 27.10.19
Helgevakt i miljøtenesta, PK 27, 13-28 % 19/1966 frist 27.10.19
Helsefagarbeidar i PK 27, miljøteneste, 19/1964 frist 27.10.19
Avdelingsleiar i miljøtenesta 19/1880 frist 20.10.19
Sjukepleiar 75 -100 % 2. et. Kleppheimen 19/1930 frist 20.10.19
Avlastarar 19/1864
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

PPT-rådgjevar 19/1960  frist 27.10.19
Rektor - Klepp ungdomsskule 19/1919 frist 21.10.19
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Miljøservicearbeidar 100 % 19/1998 frist 01.11.19
Fritidsassistentar 19/144

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ikkje ledige stillingar.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.