Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune med sine omlag 19700 innbyggjarar, er ein stor arbeidsgjevar med mange engasjerte arbeidstakarar, som kvar dag utfører viktig og meiningsfylt arbeid. Me ønskjer å rekruttera, utvikle og behalde dyktige medarbeidarar,  og saman skape ein attraktiv arbeidsplass som sørger for gode tenester til innbyggjarane.

 

Ledige stillingar finn du i netttenesta Webcruiter – klikk her

   

Informasjon om lønn og stipend

 

Ny lokal garantilønn per 1.9.2020

 

 

0

2

4

6

8

10

16

A

Ufaglært

302 900

308 400

311 200

314 200

322 300

368 600

406 500

B

Fagarbeider

361 100

367 500

 371 000

375 200

386 600

424 600

431 500

B1

Fagarbeider med vid.

383 100

389 500

393 000

397 200

408 600

446 600

453 000

C

Høgskole

438 200

445 700

453 200

459 200

478 600

501 400

517 300

D

Høsgskole med vid.

474 400

482 800

491 100

498 200

505 300

528 500

547 100

E

Master

528 900

538 700

544 400

549 900

555 100

584 000

637 600

Z1

Lærer

418 100

425 800

433 400

441 400

459 300

501 400

506 400

Z2

Adjunkt

463 400

471 900

480 400

487 600

501 600

521 600

537 500

Z3

Adjunkt med vid.

492 300

502 000

506 600

511 400

521 700

539 400

579 500

Z4

Lektor

516 600

526 400

532 100

537 600

 542 800

571 700

625 300

Z5

Lektor med vid.

534 400

544 800

550 500

556 000

564 000

590 800

653 700

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.