Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Sjukepleiar/vernepleiar 80 % 3. et. Kleppheimen 19/1077
Nattavdelingssjukepleiar 58 % 2. et. Kleppheimen 19/1076
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Fagarbeidar/Barne- og ungdomsarbeidar 19/1057  frist 16.06.19
Kurator i barneverntenesta 19/956 frist 15.06.19
Avdelingsleiar Bore skule 19/1007 frist 16.06.19
Lærar 100 % Bore ungdomsskule 19/1100 frist: 23.06.19
Besøksheim frist 30.06.19
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde lokal utvikling 

 

Fritidsassistentar 19/144
Miljøservicearbeidar 19/1058 frist 20.06.19

Sentraladministrasjonen

Rådgjevar for kommunikasjon og digitalisering 19/1031 frist 20.06.19

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend i tenesteområde helse og velferd

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2018

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. 

Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.