Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Tenesteområde helse og velferd 

 

Helsefagarbeidar/miljøarbeidar 100 %  20/141 frist 31.01.20
Helsefagarbeidar passiv natt 40 % 19/2262 frist 19.01.20
Ferievikarar helse og velferd 20/32
Avlastarar 19/1864
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Hovedutlysning Pedagogiske leiarar 20/21 frist 01.02.20
Miljøarbeidar 80-100 % Tu skule 20/107  frist 26.01.20
Pedagogisk leiar 100 % Orre barnehage 20/67  frist 22.01.20
Lærar 100 % vikariat Tu skule 20/61 frist 20.01.20
Hovedutlysning lærarstillingar 2020/21 19/2400 frist 01.02.20
Ringevikar skular 20/14
Ringevikar barnehagar 20/12

Tenesteområde samfunn og kultur

 


Fritidsassistentar 19/144

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ikkje ledige stillingar.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.