Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Tenesteområde helse og velferd 

 

Kommunalsjef helse og velferd  frist 13.04.20
Helsefagarbeidar natt 3. et. Sirkelen 20/576 frist 05.04.20
Personleg assistent 50-60 % vikariat 20/557 frist 31.03.20
Personleg assistent 20 %, 2 faste helgestillingar 20/558 frist 31.03.20
Helsefagarbeidar 85 % vikariat 2. et. Kleppheimen 20/536 frist 29.03.20
Helgestilling 14,55 % 2. et. Kleppheimen 20/535 frist 29.03.20
Helsefagarbeidar dag/aften 2x50 % og 2x75 % 20/534 frist 29.03.20
Helsefagarbeidar 50-60 % kveld 2. et. Kleppheimen 20/533 frist 29.03.20
Sjukepleiar/vernepleiar 100 % miljøtenesta Fredtunvegen 20/521 frist 22.03.20
Sjukepleiar/vernepleiar 100 % miljøtenesta Fjogstadvegen 20/522 frist 22.03.20
Helgevakt/helsefagarbeidar i miljøtenesta Fredtunvegen  2 stillingar, 20/523 frist 22.03.20
Helgevakt 3. et. Sirkelen 20/513 frist 22.03.20
Helgevakt/helsefagarbeidar i miljøtenesta P. Krohnsveg 27, 9 stillingar 20/513 frist 22.03.20
Helgevakt - Kleppheimen sjukeheim 20/458 
Ferievikarar helse og velferd 20/32
Avlastarar 19/1864
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Saksbehandlar Orstad skule 20/599 frist 05.04.20
Avdelingsleiar Orstad læringssenter 20/600 frist 05.04.20
Kurator - barnevernet i Klepp, 20/561 frist 02.04.20
Ringevikar skular 20/14
Ringevikar barnehagar 20/12

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Koordinator - reinhaldsavdelinga 20/581 frist 14.04.20.
Ringevikar reinhaldsavdelinga 20/346

Sentraladministrasjonen

 

Det er fortida ingen ledige stillingar i sentraladministrasjonen.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.