Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

Ferievikarar 17/124 
Helgevakter demensomsorg, Kleppetunet bukollektiv 17/547
Miljøterapeut 41 % avlasting og barnebustad 17/535
Miljøterapeut 83 % avlasting og barnebustad 17/536
Sjukepleiar 85 % 2. etasje Kleppheimen 17/406
Veiledar flyktningtenesta 17/231
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter 17/16

Etat for skule og barnehage  

Rektor 100% 17/335 - Tu skule
Pedagogisk leiar 100 % 17/373 - Borsheim barnehage
Rektor 100 % 17/334 - Kleppe skule  
Avdelingsleiar 100 % 16/3840 - Kleppe skule
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling

 

Reinhaldsleiar 17/451
Ungdomsmedarbeidar 17/493

Sentraladministrasjonen

Lærling Barne-og ungdomsarbeidar 17/126
Lærling Helsefagarbeidar 17/101
Lærling IKT-Servicefaget 17/127
Lærling Institusjonskokk 17/128

Informasjon om lønn og stipend

Slik går du fram for å søke ei ledig stilling

 

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege, høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 305 000

kr 165,22

2. årsstudent

kr 325 000

kr 176,05

3. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18