Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Sjukepleiar 50-75 % 3. et. Sirkelen 18/1620 frist 08.07.18
Sjukepleiar 100 % 3. et. Sirkelen 18/1571     frist 08.07.18
Helsefagarbeidar 100 % 3. et. Kleppheimen 18/1754 frist 24.06.18
Sjukepleiar 80-100 % 2. et. Kleppheimen 18/1750 frist 24.06.18
Vernepleiar 100 % x 2 P. Krohnsveg 27 18/1708 frist 08.07.18
Miljøterapeut 52 % P. Krohnsveg 27 18/1709 frist 08.07.18
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage

Fleirspråkleg veileder 18/1741 - Barnehagane i Klepp  frist 20.06.18
Pedagogisk leiar 18/1519 - Orstad naturbarnehage  frist 19.06.18
Helsefagarbeidar 18/1773 - Bore skule frist 24.06.18
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

Prosjektleiar 18/1391 frist 25.06.18

Sentraladministrasjonen

 

 

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31