Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune

 

Personleg assistent frist 09.08.20 
Sjukepleiar på natt 62,44 % Kleppheimen frist 09.08.20
Helgevakter i Dynjarbakken frist 06.08.20
Pedagogisk psykologisk rådgjevar og logoped frist 20.08.20
Helgestillingar Sirkelen frist 14.08.20
Veileder 100 % Klepp-Time NAV frist 12.08.20
Sjukepleiar 100 % Kleppheimen frist 07.08.20
Barne- og ungdomsarbeidar 85 % Orre skule frist 14.08.20
Miljøarbeidar passiv natt 39,44 % PK 27 frist 16.08.20
Pedagogisk leder 100 % Engelsvoll barnehage frist 19.08.20


 

 

 

Tenesteområde helse og velferd 

 

Tenesteområde barn og unge 

 

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Sentraladministrasjonen

 

Det er fortida ikkje ledige stillingar

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.