Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune

 

Sjukepleiar 100 % vikariat 3. et. Sirkelen frist 28.10.20
Helsefagarbeidar natt 49 % 3. et. Sirkelen frist 28.10.20
Helsefagarbeidar dag/aften 61 % 3. et. Sirkelen frist 28.10.20
Midlertidig stilling i team rundt bebuar med demens 78,87 %, 2. et. Kleppheimen frist 26.10.20
Avdelingsleiar Tu skule frist 22.10.20
Sjukepleiar med arbeid på natt 62,44 %  Kleppheimen, frist 20.10.20
Sjukepleiar ved luftvegslegevakta på Klepp 14,55 % frist 18.10.20 
Sjukepleiar 75 % 3. et. Sirkelen frist 14.10.20
Sjukepleiar/vernepleiar 80 % 3. et. Kleppheimen frist 13.10.20
Ekstravakter helse og velferd frist 31.12.20
Kjøkkenassistent Kleppheimen, ringevikar frist 30.09.20
Lærar 100 % Engelsvoll skule  frist 27.09.20
Styrar Kleppe friluftsbarnehage frist 27.09.20
Ringevikar barnehage frist 31.12.20
Ringevikar skule/SFO frist 31.12.20
Ringevikar som lærer frist 31.12.20


 

 

 

 

 

Tenesteområde helse og velferd 

 

Tenesteområde barn og unge 

 

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Sentraladministrasjonen

 

Det er fortida ikkje ledige stillingar

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.