Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

 

Fagutviklingssjukepleiar Kleppetunet bukollektiv 18/1892 frist 26.08.18
Kommuneoverlege 60-100 % 18/2043 frist 26.08.18
Sjukepleiar 100 % 3. et. Kleppheimen 18/2046 frist 26.08.18
Sjukepleiar 50-75 % 3. et. Sirkelen 18/1993 frist 19.08.18
Sjukepleiar 100 % (2 stillingar) 3. et. Sirkelen 18/1994 frist 19.08.18
Støttekontakter barn og unge 18/1901 frist 31.08.18
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Lærar 100 % Bore ungdomsskule 18/2113 frist 26.08.18
Ped.psyk.rådgjevar 100 % Klepp PPT 18/2053 frist 27.08.18
Ringevikar skular 18/4
Ringevikar barnehagar 18/2

Etat for lokal utvikling 

Bibliotekar 40% vikariat 18/2115

Sentraladministrasjonen

For tida ingen ledige stillingar. 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31