Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd 

 

Helgevakter miljøtenesta 19/346 frist 03.03.19
Ferievikarar 19/137
Avdelingsleiar miljøtenesta 19/327 frist 28.02.19
Helsefagarbeidar 47 % 2. et. Kleppheimen 19/305  frist 24.02.19
Sjukepleiar natt 46,83 % Kleppetunet bukollektiv 19/293 frist 13.02.19
Helsefagarbeidar 100 %, heimesjukepleien 19/295 frist 24.02.19
Sjukepleiarar 66,26 og 85 % Kleppetunet bukollektiv 19/294 frist 03.03.19
Sjukepleiarar til ekstravakter, institusjonstenesta 19/284 frist 24.02.19
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Pedagogisk leiar 50 % Borsheim barnehage 19/268  frist 17.02.19
Besøksheimar 19/240
Pedagogisk psykologisk rådgjevar 19/267 frist 20.02.19
Spesialpedagog 19/222 frist 10.02.19
Kurator 19/231 - Barnevernstenesta frist 20.02.19
Pedagogiske leiarar 19/11 frist 17.02.19
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde lokal utvikling 

 

Fritidsassistentar 19/144

Sentraladministrasjonen

 

Lærling barne- og ungdomsarbeidar 19/15 frist 21.02.19
Lærling helsefagarbeidar 19/16 frist 21.02.19
Lærling IKT-servicefag 19/18 frist 21.02.19

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend i tenesteområde helse og velferd

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2018

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. 

Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.