Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

Helsesøster 50 % 17/2119
Ruskonsulent 17/2021
Avdelingsleiar miljøtenesta 17/2011
Helsefagarbeidar 50 % prosjektstilling i privat heim 17/1989
Helsefagarbeidar 60-77 % i heimesjukepleien 17/1990
Sjukepleiar 100, 80 og 75 % 2. etasje Sirkelen 17/1776
Sjukepleiar natt 62,5 % 2. etasje Sirkelen 17/1777
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage  


Miljøarbeidar 17/2087
Miljøarbeidar 17/2088
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling 

Vaktmeistar 100 % 17/1830

Sentraladministrasjonen

Det er dessverre ingen ledige stillingar.

 

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 330 000

kr 178,76

2. årsstudent

kr 350 000

kr 189,60

3. årsstudent

kr 370 000

kr 200,46

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 315 000

kr 170,64

2. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

3. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31