Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Tenesteområde helse og velferd 

 

Helsefagarbeidar 100 % 3. et. Kleppheimen 19/2317 frist 19.12.19 
Verksemdleiar miljøtenesta 19/2230 frist 12.12.19
Miljøarbeidar passiv natt 40 % Butiltak Kåsen 19/2262 frist 12.12.19
Vernepleiar 100 % P. Krohnsveg 5 (miljøarbeid) 19/2035 frist 12.12.19
Helsefagarbeidar 70 % 2. et. Kleppheimen 19/2217 frist 08.12.19
Avlastarar 19/1864
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 

Miljøterapeut 19/2314 vikariat - Orstad læringssenter frist 15.12.19
Miljøterapeut 19/2306 - Orstad læringssenter frist 15.12.19
Styrar 19/2250 - Orstad naturbarnehage frist 08.12.19
Ringevikar skular 19/4
Ringevikar barnehagar 19/2

Tenesteområde samfunn og kultur

 


Fritidsassistentar 19/144

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ikkje ledige stillingar.

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.