Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Ledige stillingar

Klepp kommune treng nye dyktige medarbeidarar innan mange ulike fag. Vi ønskjer deg velkommen som jobbsøkjar i Klepp kommune.

Tenesteområde helse og velferd

 

 

Miljøarbeidar avlasting og barnebustad 17/1722 
Miljøarbeidar helg butiltak puh Fredtunvegen 17/1723
Miljøarbeidar helg butiltak puh Kåsen 17/1724
Miljøterapeut 75 % Kjøpmannsbrotet 17/1658 
Sjukepleiar 75 og 80 % 2. etasje Sirkelen 17/1356 
Sjukepleiar 80-100 % 2. etasje Kleppheimen 17/1506
Sjukepleiar 75 %, fast og vikariat 3. etg. Sirkelen 17/1216
Besøksheim/avlastar 16/207
Fritidsassistent 16/2140
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Etat for skule og barnehage

  

Pedagogisk leiar 100 %
SFO-leiar 17/1661
Pedagogisk leiar 17/1623
Ringevikar skule 17/4
Ringevikar barnehage 17/2

Etat for lokal utvikling

 

 

 

Saksbehandler kommunalteknikk 17/1662
Ingeniør kommunalteknikk 17/1663
Ingeniør/Landskapsarkitekt 17/1664
Fagarbeider/Anleggsgartner 17/917

Sentraladministrasjonen

Det er for tida ingen ledige stillingar i sentraladministrasjonen.

Informasjon om lønn og stipend

Slik går du fram for å søke ei ledig stilling

 

Studentlønn – Tenesteområde helse og velferd – gjeldande frå 01.09.2016

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

 

 

Andre helse-/sosialfaglege, høgskule-/universitetsutdanningar, lærar/førskulelærar studentar

1. årsstudent

kr 305 000

kr 165,22

2. årsstudent

kr 325 000

kr 176,05

3. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18