Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ledige stillingar

Tenesteområde helse og velferd 

 

Helgevakter i heimesjukepleien 20/996 frist 02.06.20
Veiledar økonomi og fellestenester NAV 20/993 frist 31.05.20
Vernepleiar/sjukepleiar 100 % P. Krohnsveg 5 20/620 frist 27.05.20
Helgevakt - Kleppheimen sjukeheim 20/458 frist 31.05.20
Avlastarar 19/1864
Ekstravakter / helgevakter ikkje utlyst 

Tenesteområde barn og unge

 


Pedagogisk leiar 100 % Engelsvoll barnehage 20/987 frist 02.06.20
Besøksheim for barn og unge 20/887
Ringevikar skular 20/14
Ringevikar barnehagar 20/12

Tenesteområde samfunn og kultur

 

Byggdriftar/vaktmeistar 20/980 frist 28.05.20
Ringevikar reinhaldsavdelinga 20/346
Miljøservicearbeidar 20/947 frist 08.06.20
Ungdomskonsulent 20/982 frist 08.06.20

Sentraladministrasjonen

 

Det er fortida ikkje ledige stillingar

 

Korleis søker eg?

Slik går du frem for å søke ei ledig stilling

Informasjon om lønn og stipend

 

Studentlønn gjeldande frå 01.09.2019 - Studiet MÅ vera relevant for stillinga

Sjukepleiar-/vernepleiar

Årslønn

Timelønn turnusarbeidstid

1. årsstudent

kr 335 000

kr 181,47

2. årsstudent

kr 355 000

kr 192,31

3. årsstudent

kr 375 000

kr 203,14

 

 

 

Andre helsefaglege høgskule-/universitetsutdanningar tilsett i helse og velferd

1. årsstudent

kr 320 000

kr 173,35

2. årsstudent

kr 340 000

kr 184,18

3. årsstudent

kr 360 000

kr 195,02

 

Barnehagelærar tilsett i barnehage

1. årsstudent

kr 320 000

kr 164,10

2. årsstudent

kr 340 000

kr 174,36

3. årsstudent

kr 360 000

kr 184,62

Lærar

Som fagarbeidar 0 år ansiennitet

kr 359 700

 

2. år + 20 000

 

 

3. år + 20 000

 

 

Opprykk skjer årleg pr 01.09.

Studenten må levera inn dokumentasjon for påbegynt utdanning og har ansvar for å melda inn avvik frå oppsett studieplan.

Sjuke- og vernepleiarstudentar kan få stipend pålydande kr 22 000. Kriterier for utbetaling av stipend etter faktisk arbeidstid:

  • eit år i helgestilling (lørdag +søndag), og 80-100 % stilling i minst 5 veker om sommaren innafor ferieavviklingsperioden.
  • fråvær over 10 % gir ikkje rett til utbetaling av stipend.
  • stipendordninga kan verta endra/fjerna av arbeidsgjevar, men dei som har oppfyllt kriteriene for utbetaling av stipend vil få utbetaling før ordninga evt. opphøyrer.