Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Skuleruta, ferie og fritid

Skuleruta 

Skuleruta inneheld interkommunale og kommunale planleggingsdager i skulen og er felles for Jærskulen - skulane i Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Skuleåret 2016/2017

Skuleruta for skuleåret 2016/2017

 

Lokalt fastsette planleggingsdagar finn du på din lokale skule si heimeside. 

Merk spesielt plandag 26 mai.- kan bli gjennomført eksamen denne dag om direktoratet fastset dette.

Skuleruta for Jærskulen 2017/2018

Haustferie: Veke 41

Vinterferie: Veke 7

Permisjon frå grunnskulen 

Elevar kan få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil 2 veker. Skulen vurderer om det er forsvarleg å gje permisjon. De er ikkje tillate å gje permisjon for meir enn 2 veker om gongen. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Informasjon om elevpermisjon

Skjema for :

Søknad om permisjon

Utskriving av elev 

Elevar som høyrer til andre trussamfunn enn den norske kyrke, har rett på permisjon på trussamfunnet sine heilagdager.Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Søknadsskjem for fritak

Skulen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg.

Dersom skulen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefrist er 3 veker frå du mottok vedtaket.

Klagen skal sendast til instansen som har gjort vedtaket.