Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Skuleruta, ferie og fritid

Skuleruta 

Skuleruta inneheld interkommunale og kommunale planleggingsdager i skulen og er felles for Jærskulen - skulane i Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Skuleåret 2017/2018

Skuleruta for Jærskulen 2017/2018

Haustferie: Veke 41

Vinterferie: Veke 7

Skuleåret 2018/2019

Skuleruta for Jærskulen 2018/2019

Haustferie: Veke 41

Vinterferie. Veke 9

Permisjon frå grunnskulen 

Elevar kan få permisjon frå grunnskuleopplæringa i inntil 2 veker. Skulen vurderer om det er forsvarleg å gje permisjon. De er ikkje tillate å gje permisjon for meir enn 2 veker om gongen. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Informasjon om elevpermisjon

Skjema for :

Søknad om permisjon (søknad om permisjon (ferie o.l) i inntil 2 veker)

Utskriving av elev  (søknad om permisjon (ferie o.l.) i meir enn 2 veker eller ved utskriving av skulen)

Elevar som høyrer til andre trussamfunn enn den norske kyrke, har rett på permisjon på trussamfunnet sine heilagdager. Foreldre/føresette må syte for at nødvendig opplæring vert gjennomført i permisjonstida.

Handsaming

Skulen har plikt til å handsame saka så snart som mogleg.

Dersom skulen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefrist er 3 veker frå du mottok vedtaket.

Klagen skal sendast til instansen som har gjort vedtaket.