Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skular i Klepp

Skular

Skular i Klepp

Skulesjef Jan Harald Forsmo, tlf 469 44 273 

Bore skule

Adresse: Verdalsvegen 31, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 84 50

Rektor: Mette J. Monge

Nettside: www.minskole.no/bore

E-postadresse: bore.skule@klepp.kommune.no

Engelsvoll skule

Adresse: Engelsvollvn. 91, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 65 00

Rektor: Lisa Bøvik

Nettside: www.minskole.no/engelsvoll

E-postadresse: engelsvoll.skule@klepp.kommune.no

Horpestad skule

Adresse:  Orrevegen 304, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 62 60

Rektor: Kariann Leikanger

Nettside: www.minskole.no/horpestad

E-postadresse: horpestad.skule@klepp.kommune.no

Kleppe skule

Adresse: Viervegen 10, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 93 00

Rektor: Sylvia Gjersdal

Nettside: www.minskole.no/kleppe

E-postadresse: kleppe.skule@klepp.kommune.no

Tu skule

Adresse: Lalandsvegen 410, 4341 Bryne

Tlf: 51 78 68 00

Rektor: Vibeke Sola

Nettside: www.minskole.no/tu

E-postadresse: tu.skule@klepp.kommune.no

Vasshus skule 

Adresse: Stangelandsvegen 100, 4354 Voll

Tlf: 51 78 92 90

Rektor: Mette J. Monge

Nettside: www.minskole.no/vasshus

E-postadresse: vasshus skule@klepp.kommune.no

Orre skule

Adresse: Roslandsvegen 366, 4343 Orre

Tlf: 51 78 90 70

Rektor: Jorun Beate Fylkesnes

Nettside: www.minskole.no/orre

E-postadresse: orre.skule@klepp.kommune.no

Orstad skule

Adresse: Skogvegen 26, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 55 00

Rektor: Tor Åge Risnes

Nettside: www.minskole.no/orstad

E-postadresse: orstad.skule@klepp.kommune.no 

Bore ungdomsskule

Adresse: Verdalsvegen 35, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 84 00

Rektor: Roar Johannessen

Nettside: www.minskole.no/boreu

E-postadresse: bore.ungdomsskule@klepp.kommune.no

Klepp ungdomsskule 

Adresse: Stasjonsvegen 26B, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 97 00

Rektor: Marit Sørensen 

Nettside: www.minskole.no/kleppu

E-postadresse: klepp.ungdomsskule@klepp.kommune.no 

Skulekrinsar

Kart med gjeldande skulekrinsgrenser

Kart med forslag til nye skulekrinsgrenser Dette forslaget til nye skulekrinsgrenser skal behandlast av Klepp kommunestyre på møtet 2.september

Kart som viser endringar

Kompetansesenter

Eirik Raude-senteret har som mål å gje elevar med adferdsvanskar eit tilpassa skuletilbod. Lærarane på senteret arbeider for at elevane skal oppleva meining og meistring med tilpassa teoretisk og  praktisk opplæring, samt sosial trening. Eirik Raude-senteret gjer og rettleiing til foreldre/føresette og skular.  

Språkstasjonar

For barn i grunnskulealder

Grunnskule for vaksne

Norsk for vaksne