Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skular i Klepp

Skular i Klepp

Skulesjef Jan Harald Forsmo, tlf 469 44 273 

Bore skule

Adresse: Verdalsvegen 31, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 84 50

Rektor: Mette J. Monge

Nettside: www.minskole.no/bore

E-postadresse: bore.skule@klepp.kommune.no

Engelsvoll skule

Adresse: Engelsvollvn. 91, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 65 00

Rektor: Lisa Bøvik

Nettside: www.minskole.no/engelsvoll

E-postadresse: engelsvoll.skule@klepp.kommune.no

Horpestad skule

Adresse:  Orrevegen 304, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 62 60

Rektor: Kariann Leikanger

Nettside: www.minskole.no/horpestad

E-postadresse: horpestad.skule@klepp.kommune.no

Kleppe skule

Adresse: Viervegen 10, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 93 00

Rektor: Sylvia Gjersdal

Nettside: www.minskole.no/kleppe

E-postadresse: kleppe.skule@klepp.kommune.no

Tu skule

Adresse: Lalandsvegen 410, 4341 Bryne

Tlf: 51 78 68 00

Rektor: Vibeke Sola

Nettside: www.minskole.no/tu

E-postadresse: tu.skule@klepp.kommune.no

Barne- og ungdomsskular 1 - 10 trinn

Orre skule

Adresse: Roslandsvegen 366, 4343 Orre

Tlf: 51 78 90 70

Rektor: Stine Karen Kjellås

Nettside: www.minskole.no/orre

E-postadresse: orre.skule@klepp.kommune.no

Orstad skule

Adresse: Skogvegen 26, 4353 Klepp Stasjon

Tlf: 51 78 55 00

Rektor: Tor Åge Risnes

Nettside: www.minskole.no/orstad

E-postadresse: orstad.skule@klepp.kommune.no 

Bore ungdomsskule

Adresse: Verdalsvegen 35, 4352 Kleppe

Tlf: 51 78 84 00

Rektor: Roar Johannessen

Nettside: www.minskole.no/boreu

E-postadresse: bore.ungdomsskule@klepp.kommune.no

Klepp ungdomsskule 

Adresse: Stasjonsvegen 26B, 4352 Kleppe

Tlf: 51 42 97 00

Rektor: Sigurd Ravndal 

Nettside: www.minskole.no/kleppu

E-postadresse: klepp.ungdomsskule@klepp.kommune.no 

Skulekrinsar

Kart med gjeldande skulekrinsgrenser

Kart med forslag til nye skulekrinsgrenser Nye skulekrinsgrenser vert gjeldande frå skulestart hausten 2022.

Kart som viser endringar

Kompetansesenter

Eirik Raude-senteret har som mål å gje elevar med adferdsvanskar eit tilpassa skuletilbod. Lærarane på senteret arbeider for at elevane skal oppleva meining og meistring med tilpassa teoretisk og  praktisk opplæring, samt sosial trening. Eirik Raude-senteret gjer og rettleiing til foreldre/føresette og skular.  

Språkstasjonar

For barn i grunnskulealder

Grunnskule for vaksne

Norsk for vaksne