Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

SkuleFritidsOrdninga - SFO

SFO

Skulefritidsordninga (SFO) er eit frivillig kommunalt tilbod for elevar før og etter skuletid. Ordninga gjeld for elevar på 1.–4. trinn. Ein kan og søkje om plass for elevar på 5.–7. årstrinn dersom eleven har særlege behov, dette må dokumenterast. 

SFO er ein del av skulen si verksemd og skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og interesser hos barna.

Alle barneskulane har SFO.

Kontakt den enkelte skule for å få meir informasjon.

Søknad 

Du kan søke om plass i SFO heile skuleåret. Følge lenka til Visma Flyt Skule og klikk deretter på "Logg inn med ruk MinId til å melde ditt barn på SFO, gjere endring i opphaldet eller seie opp SFO. 

Kvalitetsplan

Det er laga ein felles overordna plan for SFO-tilbodet i Klepp kommune. Formålet med kvalitetsplanen er å vidareutvikla kompetansen og jobbe for stadig å betre kvaliteten på SFO-tilbodet. 

SFO kvalitetsplan

Opningstider

SFO er open elleve månader i året. SFO er stengt i juli.

SFO er open frå kl. 07.00 til kl. 16.30.

Det er morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart.

Prisar

Skuleåret 2019-2020
 • 5 dager pr veke kl. 08.30-16.30 kr. 2.935,-
 • 3 dager pr veke kl. 08.30-16.30 kr. 1.785,-
 • Tillegg for morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart kr. 375,-
 • Matpenger 5 dager pr veke kr. 225,-
 • Matpenger 3 dager pr veke kr. 135,-
Skuleåret 2020-2021
 • 5 dager pr veke kl. 08.30-16.30 kr. 3.010,-
 • 4 dager pr veke kl. 08.30-1630 kr. 2.575,- (nytt tilbod frå august 2020)
 • 3 dager pr veke kl. 08.30-16.30 kr. 2.125,-
 • 2 dager pr veke kl.08.30-1630 kr. 1.675,- (nytt tilbod frå august 2020)
 • Tillegg for morgontilbod frå kl. 07.00 til skulestart kr. 385,-
 • Matpenger 5 dager pr veke kr. 230,-
 • Matpenger 4 dager pr veke kr. 185,-
 • Matpenger 3 dager pr veke kr. 140,-
 • Matpenger 2 dager pr veke kr. 95,-

Kommunestyret vedtek satsane for SFO plass kvart år.

Ein betaler for SFO-plass i elleve like terminar i løpet av et skuleåret, august–juni.

Juli er betalingsfri.

Redusert foreldrebetaling

I sak 21/16 i hovudutvalg for skule og barnehage vart det vedteke redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt:

 • Bruttoinntekt kr. 0 - kr. 100.000 kan få betalingsreduksjon på 50% på betaling av opphald.
 • Bruttoinntekt kr. 100.000 - kr. 243.300 kan få betalingsreduksjon på 30% på betaling av opphald.

Kostpengar vert ikkje redusert.

For å få redusert foreldrebetaling må ein sende inn elektronisk søknadsskjema til Klepp kommune.Søknaden må innehalde siste likningsattest/skatteattest. Dokumentasjon kan sendast som elektronisk vedlegg, eller pr. post til Klepp kommune, Tenesteområde barn og unge, Postboks 25, 4358 Kleppe.

Skjema for redusert foreldrebetaling SFO

Vedtekter

Vedtekter for SFO