Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Foreldresamarbeid

Foreldreplakaten

Foreldreplakaten

Du er den fyrste og viktigaste læraren til barnet ditt.

Dette er pkt 1 på foreldreplakaten. Her lærer meir om korleis du kan vera ein god rollemodel, og korleis du best kan hjelpa barnet ditt gjennom skulen.

Foreldreplakaten på ulike språk 

Brukarmedverknad

På kvar skule/barnehage skal det vera

- samarbeidsutval/driftsstyre

- elevråd

- skulemiljøutval

- foreldreråd

FUG  heim-skule-samarbeid

FUB  heim-barnehage-samarbeid

Kva er FAU

SU og FAU Handbok

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Mandat for KFU

Sak hovudutval - samarbeid heim-skule

KFU-S Bjørn Kverneland Orre skule

bjorn.kverneland@tritec.no

KFU-B Margrethe Lilleland Orre barnehage lillem_6@hotmail.com

Ønsker du kontakt med FAU på din skule/barnehage, sjekk skulen/barnehagen si heimeside

Skular i klepp

Barnehagar i Klepp

Referat 2019

2. februar

Referat 2018

7.november  
Presentasjon IKT i barnehagen

20.september 
Presentasjon LesetrøkkDet var ein gong - Skriv til FAU og foreldrekontaktane

16. april

6.februar

Referat 2017

2.november

14.sept

26.april

9.februar

Referat 2016

15. september

28. april med vedlegg vedr. nettbrettprosjekt

10.mars

12. januar

Referat 2015

29. oktober

8. september

30. april

10. mars

15. januar

 

Referat 2014

28. oktober

9. september

29. april

18. mars

4. februar