Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Foreldresamarbeid

Råd til familiar under koronautbrotet 

Råd for å ivareta familien sin på best mogleg måte 

Foreldreplakaten

Foreldreplakaten

Du er den fyrste og viktigaste læraren til barnet ditt.

Dette er pkt 1 på foreldreplakaten. Her lærer meir om korleis du kan vera ein god rollemodel, og korleis du best kan hjelpa barnet ditt gjennom skulen.

Foreldreplakaten på ulike språk 

Brukarmedverknad

På kvar skule/barnehage skal det vera

- samarbeidsutval/driftsstyre

- elevråd

- skulemiljøutval

- foreldreråd

FUG  heim-skule-samarbeid

FUB  heim-barnehage-samarbeid

Kva er FAU

SU og FAU Handbok

Kommunalt foreldreutval (KFU)

Mandat for KFU

Sak hovudutval - samarbeid heim-skule

KFU-S Hege Solvang Bore ungdomsskule
KFU-B Miriam Hadland Steingarden/Horpestad barnehage

Ønsker du kontakt med FAU på din skule/barnehage, sjekk skulen/barnehagen si nettside.

Skular i Klepp

Barnehagar i Klepp

Referat 2020

24.september
Gjennomgang barnehagebruksplan

2.februar
Barnehagebruksplan Barnehage kommunikasjonsløysing Marte Meo

Referat 2019

7.november
Oppsummering spørreundersøkelse Artikler smarttelefoner

19.september
Presentasjon trygt og inkluderende skolemiljø

2. februar

8. april

Referat 2018

7.november  
Presentasjon IKT i barnehagen

20.september 
Presentasjon LesetrøkkDet var ein gong - Skriv til FAU og foreldrekontaktane

16. april

6.februar

Referat 2017

2.november

14.sept

26.april

9.februar

Referat 2016

15. september

28. april med vedlegg vedr. nettbrettprosjekt

10.mars

12. januar

Referat 2015

29. oktober

8. september

30. april

10. mars

15. januar

 

Referat 2014

28. oktober

9. september

29. april

18. mars

4. februar