Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og er forankra i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida. 

  • medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
  • leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjera seg kjende med og utvikla forståing for kunst og  kulturuttrykk av alle slag
  • medverka til å utvikla ei heilskapleg innlemming av kunstnariske og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulens læringsmål.

Klepp kommune får tildelt midlar til å skapa lokale tiltak og utarbeider ein eigen plan for det lokale for DKS-arbeidet.