Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PPT - førskule og grunnskule

Her kan du lesa meir om saksgangen til PPT 

Barn og ungdom

Tilvisingsskjema og pedagogiske rapportar til utfylling for barnehagar og grunnskular finn du no på nettsidene for Kleppmodellen.

Vaksne

Tilvisningsskjema for vaksne finn du ved å trykka på lenkja under.

Tilvisningsskjema for vaksne

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-Psykologisk Teneste

Postadresse: Postboks 25, 4358 Kleppe

Besøksadresse: Kleppetunet, 2. etg, Olav Hålands veg 2, 4351 Kleppe

Organisasjonsnummer: 976 828 224

Brit Haua Marthinsen og Karoline Olaisen deler på å vere konstituert leiar Klepp PPT.

 

Tilsette i Klepp PPT    
Namn/e-post    
Marthinsen Brit Haua 932 61 177
Berge Lena V. 947 89 315
Evjen Anja Nielsen 476 56 040
Dydland Ida Linnea 468 39 780
Nedreaas Kjersti

468 34 625

Olaisen Karoline

911 08 029

Salte-Sommerbakk June

i permisjon

Skåra Ane Roalkvam

475 20 191

Tuen Anne Lunde

468 22 930

Bore Elin

481 15 616