Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Planar og utviklingsarbeid - skule

Planar

Hovudvisjonen i dette dokumentet er:  MEIR LÆRING TIL ALLE.

Plan for kvalitetsarbeid

 

Skule og barnehagebruksplan

Føremålet med barnehage- og skulebruksplanen er:

  • ombygging/tilpassing til moderne barnehage- og skuledrift
  • utbygging i høve til barne- og elevtalsutviklinga

Skule og barnehagebruksplan 

Elevtalsutvikling 2016 - 2022

 

Utviklingsarbeid

Leseplan - alle klassetrinn

Gode overgangar og samanhengar

Brosjyrer 

Barn og unge er ulike. Dei lærer også på ulike måtar.  Det er viktig at barn får bruka dei sterke sidene sine når dei lærer.

I Klepp arbeider me difor etter teorien om  at barn er "glupe på ulike måtar". Barnehagane og skulane arbeider  for å leggja til rette for ei mangfoldig og variert opplæring. Teoriane om "Mange intelligenser" vert brukt for å få til god tilpassa læring.