Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kurs for tillitsvalde foreldre i barnehagar og skular i Klepp kommune

Tidspunkt: tysdag 5.september 2017, kl 1900

Stad: Klepp rådhus, kommunestyresalen
Påmeldingsfrist (pga servering): 31.august 2017
Send påmelding til Sigurd Aukland

Målet for kurset er:

  • å motivera tillitsvalde foreldre til engasjement, og
  • å sikra medverknad og påverknad i samarbeidet med barnehagen og skulen. 

For meir informasjon, sjå program foreldrekurs.